Bästa allergivänliga dammsugarna i test

Rankningen är baserad på dammsugarnas funktioner, design, pris samt olika tester.


  Om du lider av allergier: Köp en allergivänlig dammsugare

  En större och större andel av dagens svenskar lider av allergier av ett eller annat slag. Samtidigt finns det flera personer som lider av allergi mot damm, och därmed är det viktigt att man har en riktigt bra dammsugare i hemmet. En dammsugare ska vara utrustad med ett filter som absorberar de grova dammpartiklar som kommer från den luft som dammsugaren blåser ut.

  Om du har allergier mot damm märker du oftast detta först genom att du ofta nyser. Samtidigt kan du uppleva klåda i ögonen, gommen eller luftvägarna, vilket som också kan vara irriterande.

  Om du ofta befinner dig i ett rum med dåligt inomhusklimat och där det cirkulerar mycket damm, kommer du sannolikt att utveckla eller förvärra din allergi. Detta är fallet med allergier, eftersom när du utsätts för det du är allergisk mot, så förvärras din allergi med tiden. Är du dammallergiker är det därför absolut nödvändigt att du gör något åt det. De två bästa lösningarna är att ventilera och dammsuga regelbundet.

  De flesta människor tenderar att dammsuga en gång i veckan eller varannan. Om du är dammallergiker är det dock nödvändigt att göra det oftare – samt med en allergivänlig dammsugare.

  Vad kännetecknar en allergivänlig dammsugare?

  Det som kännetecknar en allergivänlig dammsugare är filtret som modellen är utrustad med. Det finns en variation av olika typer av filter – vissa tillverkare gör sina egna medan det finns ett ”standard”-filter som är EU-godkänt och som säkerställer att dammsugaren är allergivänlig. Syftet med filtret är att det ska samla de dammpartiklar i luften som dammsugarens motor genererar.

  Nya EU-regler kräver att dammsugaren ska klassificeras enligt modellens dammutsläpp – det vill säga den mängden damm som släpps ut från dammsugaren efter att den dammsugit upp något. Om du är allergisk bör du införskaffa dig en dammsugare med A-klassificering i dammutsläpp, vilket innebär att dammsugaren knappt släpper ut någon damm, då filtret fångar upp även de mikroskopiska dammpartiklarna från luften. Klassificeringen kan ses på EU-märket som finns på alla dammsugare.

  Om du vill veta mer kring de enskilda filtren kan du med fördel göra en enkel Google-sökning på det aktuella filtret. Det vanligaste filtret är ett HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air), som anses vara ett av de mest effektiva på marknaden.

  Är en dammsugare med eller utan dammsugarpåse bäst mot allergier?

  De framsteg som skett i dammsugarens värld har gjort att världen blivit förälskad i dammsugare utan dammsugarpåsar. Om du har allergier och / eller astma, notera följande: Vanliga dammsugare med dammsugarpåsar är faktiskt ett bättre val för dig. Varför, frågar du säkert. Eftersom det inte finns någon möjlighet för damm att komma ut r påsen när det är dags att byta ut den – en skarp kontrast från de oundvikliga dammbehållarna som du måste tömma med en dammsugare som inte har dammsugarpåse – och därför har du mindre kontakt med damm och smuts.

  När du letar efter rätt dammsugare bör du leta efter en med ett tätningssystem eller HEPA-filtreringssystem som effektivt fångar upp allergener. Detta är dock inte en 100% säker lösning, eftersom dammsugare med HEPA – speciellt de som är sladdlösa jämfört med de traditionella dammsugarna – eftersom de ibland också kan läcka ut damm.

  Du bör också ha din golvyta i åtanke. Om du ofta har heltäckningsmattor är en upprätt dammsugare ett utmärkt val för dig; medan dammsugaren med en behållare är idealisk för trägolv. Naturligtvis finns det undantag, men att vara medveten om detta kommer underlätta ditt sökande.

  Dammutsläppsklass på dammsugaren

  På vilket EU-märke som helst på en dammsugare kan du hitta ett betyg från A-G för dammutsläpp. Naturligtvis är A den bästa klassen, medan G är den sämsta. I dag ser man vanligtvis dammsugare med antingen A eller B och några enskilda modeller med C. Denna klassificering ger dig en indikation på hur många dammpartiklar som kommer ut från luften av din dammsugare. Detta innebär att det mäts hur mycket damm som samlats in från dammsugaren som sedan försvinner in i rummet igen. Detta bör vara så minimalt som möjligt, särskilt om du är allergisk mot damm.

  Som tidigare nämnt är de flesta av dagens dammsugare utrustade med den bästa klassificeringen av dammutsläpp, nämligen A. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta nödvändigtvis inte är den mest allergivänliga dammsugaren på marknaden. Det handlar mycket om filtret som sitter i dammsugaren.

  Dammsugare med HEPA filter

  Ett HEPA-filter är viktigt att leta efter när du letar efter en allergi- och astmavänlig dammsugare. Detta beror på att ett filter, precis som namnet antyder, filtrerar bort dammpartiklar, mikropartiklar och annan smuts när dammsugaren ska släppa ut luft igen. HEPA är en förkortning av ”High Efficiency Particulate Arrestance / Air”. HEPA-filtret är en amerikansk standard som först introducerades 1983 och som använts sedan dess av en mängd ledande dammsugartillverkare.

  Egentligen finns det tre olika klassificeringar inom filtersystemet, som kallas EPA/HEPA/ULPA filter. Detta kan ses i tabellen nedan.

  För att säkerställa att ett rent rum når den önskade nivån av renhet är det extremt viktigt att luften som kommer från dammsugaren filtreras med EPA/ HEPA / ULPA-filter som uppfyller och är certifierade enligt EN1822: 2009. EN1822: 2009 är standarden som utmärker högpresterande luftfilter.

  Denna standard beskriver inte bara de effektivitetsstandarder som krävs för dessa luftfilter, utan också de testmetoder som krävs för att klassificera dessa filter i deras kategorier. EPA-, HEPA- och ULPA- filter är namnen på de olika filterklassificeringarna för högpresterande filter.

  Beskrivningen av filterklassificeringarna är:

  EPA 10-12: Efficiency Particulate Air Filters
  HEPA 13 – 14: High Efficiency Particulate Air Filters
  ULPA 15-17: Ultra Low Penetration Air Filters

  Varför en allergivänlig dammsugare?

  När du städar ditt hem så rör sig dammet i luften, vilket som kan orsaka stora besvär om du är allergisk mot damm – just därför är det så viktigt att eliminera så mycket damm som möjligt. Samtidigt kommer det dessutom luft ut från dammsugaren. Denna luft kan i visa fall också innehålla damm, om detta inte filtrerats ordentligt inuti dammsugaren, vilket som skapar ännu mer damm i luften och resulterar i att din situation blir värre.

  Det finns inget mer tröttsamt än att behöva associera dammsugning med röda ögon och nysningar. Just därför är det viktigt att du investerar i en dammsugare som är allergivänlig och därmed förbättrar inomhusklimatet i ditt hem och i slutändan din egen hälsa.

  Hur fungerar en allergivänlig dammsugare?

  En allergivänlig dammsugare fungerar på exakt samma sätt som alla andra dammsugare. Den största skillnaden finner man i det som kallas för ”dammutsläpp”. En dammsugares dammutsläppsklass avgör hur bra dammsugaren är att filtrera dammet som sugs in i dammsugaren innan det kommer ut igen.

  Varje dammsugare på marknaden har testats i enlighet med EU: s ställda krav, där ett av dessa krav är i vilken dammutsläppsklassificering som dammsugaren är placerad. Dammsugaren kan få allt från betyg A till G, där A är bästa möjliga resultat.

  Alla dammsugare som finns på denna sida har fått A i dammutsläpps-betyg och är därmed även de mest allergivänliga dammsugarna på marknaden.

  Det som kännetecknar en allergivänlig dammsugare är dess förmåga att filtrera dammet effektivt – detta säkerställer att luften som kommer ut ur dammsugaren är renare än luften som redan finns i rummet – och det är precis det som är meningen!

  [yasr_overall_rating size=”medium” postid=”12″]
  Der blev ikke fundet nogle varer, der matcher dit valg.